Truy cập nội dung luôn

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phú Đình lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2020 – 2025

22-06-2020 08:36

Trong 2 ngày 17 và 18/6, Đảng bộ xã Phú Đình đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Khắc Kiên - Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân huyện; các đồng chí lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã qua các thời kỳ, các đảng viên lão thành và 186 Đại biểu chính thức đại diện cho 378 Đảng viên trong toàn đảng bộ xã Phú Đình.

Lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ xã nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc xã Phú Đình đã đoàn kết một lòng nêu cao quyết tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIII đã đề ra. Có 17/17 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch, cụ thể: Thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/ người/ năm, vượt 6 triệu đồng so với nghị quyết đề ra, thu ngân sách hàng năm đạt 23%, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 3 nghìn tấn, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 57,2 tỉ đồng, tổng đàn gia súc, gia cầm: Đàn trâu 219 con, đàn bò 143 con, lợn 933 con, gia cầm trên 3 nghìn con, trồng rừng mới, rừng thay thế đạt gần 200ha, Trong đó quế đạt gần 60ha, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đạt 7 tỉ đồng, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống 4,26%, giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng năm 2020 còn 13%, năm 2019 xã Phú Đình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Đình, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc xã Phú Đình trong nhiệm kỳ qua. Để đạt được những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 Đồng chí nhấn mạnh: Phú Đình là địa phương giàu truyền thống cách mạng, cần cù trong lao động, và có vị trí thuận lợi về du lịch, vì vậy cần tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội theo hướng đồng bộ; Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế điển hình, quy mô có giá trị thu nhập cao, giữ vững và nhân rộng thêm các sản phẩm chè thương hiệu;  Khuyến khích thành lập mới doanh nghiệp; phát triển thương mại, dịch vụ, kinh doanh, sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội. Đẩy mạnh tiến độ trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững. Giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự và an toàn xã hội. Xây dựng Đảng bộ, kết hợp chặt chẽ với xây dựng chính quyền, các tổ chức đoàn thể ở cơ sở, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng thật sự trong sạch vững mạnh, xây dựng tổ chức đội ngũ cán bộ, đảng viên. Quan tâm đến công tác quy hoach, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ; nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Sau hơn một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội Đảng bộ xã Phú Đình  lần thứ XXIV diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Đình lần thứ XXIV đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, bầu các chức danh Bí thư, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT đảng ủy; đồng chí Đồng chí Trần Trung Kết được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Phú Đình, nhiệm kỳ 2020-2025; Đại hội cũng đã bầu 8 đại biểu chính thức dự Đại hội cấp trên./.

Thực hiện: Triệu Voi