Truy cập nội dung luôn

Đại hội Đảng bộ xã Linh Thông

01-07-2020 16:05

Ngày 28-29/6 Đảng bộ Linh Thông đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Nguyễn Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, Thường vụ phụ trách xã, các đồng chí đại diện các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy cùng 151 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đảng viên trong toàn đảng bộ xã.

Ảnh: Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng thành công đại hội Đảng bộ xã Linh Thông lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 - 2020, các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản hoàn thành so với mục tiêu Nghị quyết đề ra. Cụ thể, thu nhập bình quân đầu người đạt 27 triệu đồng/ người/ năm; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 9.175 tấn, đàn gia súc gia cầm phát triển ổn định, gía trị trên 1 ha đất nông nghiệp đạt 55 triệu đồng, trồng rừng đạt 382 ha. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 3,5 tỷ đồng, thu ngân sách trên địa bàn tăng 20%, giải quyết việc làm gần 80 lao động, tỷ lệ hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 4,48%, hộ cận nghèo giảm 1,53%. Hàng năm 100% chi bộ cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 51 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ hiện tại là 251 đồng chí.

Với kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đại hội đã thống nhất đề ra một số mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020- 2025 như: Phấn đấu sản lượng lương thực có hạt đạt 2.220 tấn/năm, trồng rừng 35ha/năm, duy trì độ che phủ rừng đạt 60%,  giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 4 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 12%, tỷ lệ người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 85% trở lên, phấn đấu đến năm 2025 đạt 15 đến 17/19 tiêu chí nông thôn mới, 100% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ xã Linh Thông đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng chí yêu cầu đại hội thảo luận sáng suốt lựa chọn bầu các đồng chí có đủ trình độ, năng lực vào BCH khóa mới để cụ thể hóa các phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ mới. Cùng với đó, quan tâm đến công tác xây dựng đảng, đảm bảo an ninh chính trị, công tác an sinh xã hội, khai thác thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành gồm 13 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu đảng bộ huyện gồm 6 đồng chí. Đồng chí Lưu Tiến Thành được đại hội bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Linh Thông khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin, ảnh: Nhóm Phóng viên