Truy cập nội dung luôn

Đảng bộ xã Sơn Phú kết nạp 50 đảng viên mới

26-03-2020 16:11

          Từ năm 2015 đến nay, Đảng bộ xã Sơn Phú đã kết nạp được 50 đảng viên mới, riêng trong năm 2019 Đảng bộ xã kết nạp được 11 đảng viên mới, nâng tổng số toàn đảng bộ lên 300 đảng viên. Các đảng viên mới đều ở độ tuổi đoàn, trình độ văn hóa từ trung học phổ thông trở lên.

Lãnh đạo Đảng ủy xã Sơn Phú (Định Hóa) thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tình hình, giúp đỡ việc tạo nguồn phát triển đảng viên.

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mỗi năm, bên cạnh việc chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ xã Sơn Phú còn chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ duy trì tốt việc phân công đảng viên phụ trách các hộ để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng. Thời gian tới, căn cứ tình hình tại địa phương, Đảng ủy sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và đề ra những biện pháp cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện tối đa cho các chi bộ trong việc tạo nguồn và phát triển đảng viên; khuyến khích các tổ chức, đoàn thể, chi hội quan tâm, giúp đỡ những đảng viên mới trong việc phát triển kinh tế; đồng thời, phối hợp với các ngành làm tốt công tác tư tưởng cho đoàn viên để họ nâng cao nhận thức, thấy được sức mạnh và niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng./.

Thực hiện: Dương Chiêm