Truy cập nội dung luôn

Định Hóa chú trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

20-01-2020 16:43

Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người động luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Định Hóa đặc biệt quan tâm. Từ đó, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn. 
 
Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại xã Linh thông
 
Để công tác đào tạo nghề phát huy được hiệu qủa, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Năm 2019, UBND huyện Định Hóa đã chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện tổ chức 07 lớp đào tạo nghề tại các xã Bình Thành, bộc Nhiêu, Phú Đình, Điềm Mặc, Sơn Phú, Linh Thông, Đồng Thịnh với 220 học viên tham gia. Các lớp đào tạo nghề được mở tại các địa phương đều dựa trên nhu cầu thực tế của người lao động đồng thời gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của đơn vị, qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong chính quyền và người dân các xã. Cùng với việc dạy các nghề nông nghiệp, thời gian gần đây, trước nhu cầu tuyển dụng lao động đã qua đào tạo nghề của các công ty, doanh nghiệp, UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện tiếp cận với thị trường sử dụng lao động để nắm bắt thông tin, từng bước điều chỉnh chương trình giảng dạy, mở rộng ngành nghề mới. Kết quả, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện đã mở được 02 lớp dậy nghề công nông nghiệp Thái Nguyên cho 60 học viên. Tính đến nay, toàn huyện có trên 1.800 lao động được giải quyết việc làm mới. Dự kiến hết năm 2019 sẽ có 2.200 lao động được giải quyết việc làm mới, đạt 100% kế hoạch.
Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề nông thôn, trong đó chú trọng phát triển mở mang các ngành nghề mới phù hợp với điều kiện phát triển của huyện để khai thác có hiệu quả tiềm năng sẵn có của địa phương, nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển của huyện nhà./.
Thực hiện: Dương Chiêm