Truy cập nội dung luôn

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung huyện Định hóa, khóa IX năm 2018-2019

20-01-2020 16:42

Ngày 3/12, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức bế giảng Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung, khóa IX năm  2018-2019. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thu Huyền, Phó hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, đồng chí Nguyễn Linh- Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ.

Đồng chí Nguyễn Linh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy trao bằng tốt nghiệp cho các học viên

Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính không tập trung huyện Định hóa, khóa IX năm 2018-2019 có 99 học viên. Trong thời gian học tập, các học viên đã được nghiên cứu những vấn đề cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam về quản lý hành chính nhà nước; Đường lối, Chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam về các lĩnh vực của đời sống xã hội; Một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, nghiệp vụ công tác Đảng ở cơ sở, nghiệp vụ công tác Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể ở cơ sở và tình hình, nhiệm vụ địa phương, nghiên cứu thực tế… 
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Linh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã chúc mừng kết quả học tập, rèn luyện của các học viên, sau khi hoàn thành chương trình học tập các đồng chí học viên sẽ tiếp tục phát huy những kiến thức đã học tập,vận dụng sáng tạo vào thực tế công tác tại địa phương, đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đánh giá xếp loại, lớp học có 100% học viên hoàn thành chương trình đào tạo, trong đó loại giỏi là 5 học viên bằng 5,1 %, 92 học viên đạt loại khá, chiếm tỷ lệ 92,9%.

Thực hiện: Triệu Voi  (Trung tâm văn hóa – Thể thao và truyền thông)