Truy cập nội dung luôn

Bồi dưỡng công tác dân vận cho Bí thư chi bộ năm 2019

25-07-2019 10:03

Nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng trong Công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phong cách lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chi ủy chi bộ, Ban công tác mặt trận cơ sở về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngày 25/7 Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức lớp bồi dưỡng công tác dân vận gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2019.

Ảnh: Toàn cảnh lớp học

Tham gia lớp học có 120 học viên là bí thư chi bộ đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian 3 ngày các học viên sẽ được nghiên cứu các nội dung cơ bản: Lý luận về chủ nghĩ  Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Công tác dân vận các cơ quan nhà nước; Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số; Công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ mới; Thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó lớp học còn tổ chức một ngày đi thăm quan thực tế mô hình “Dân vận khéo” tại huyện Võ Nhai.

Kết thúc khóa học, những học viên đủ điều kiện sẽ được Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện ra quyết định công nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng Công tác dân vận gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2019.

Tin và ảnh: Minh Thư