Truy cập nội dung luôn

Bồi dưỡng nhiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2019

28-06-2019 17:12

Từ ngày 25 - 28/6, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức lớp bồi dưỡng  lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2019.

Ảnh: Toàn cảnh lớp học

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công đoàn cơ sở năm 2019 có 104 học viên là các đồng chí cán bộ công đoàn đến từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện. Trong thời gian 4 ngày, các học viên đã được nghiên cứu những nội dung cơ bản như: Những vấn đề chung về phong trào công nhân và công đoàn; Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Những nội dung hoạt động chủ yếu của công đoàn cơ sở; Phương pháp hoạt động chủ yếu của Công đoàn cơ sở. Bên cạnh đó lớp học còn tổ chức một ngày đi thăm quan thực tế học hỏi kinh nghiệm, để viết bài thu hoạch, đánh giá kết quả học tập. những học viên đạt yêu cầu sẽ được Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp chứng nhận hoàn thành khóa học.

Qua lớp học đã trang bị cho các học viên những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác công đoàn. Từ đó giúp mỗi học viên sẽ vận dụng vào thực tiễn công tác và cuộc sống góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn ở cơ sở tại địa phương./.

Tin, ảnh: Mình Thư