Truy cập nội dung luôn

Giải pháp phát triển Đảng ở Đảng bộ Sơn Phú

26-08-2019 08:09

Phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng nhằm tăng thêm sinh lực, sức chiến đấu cho Đảng, trẻ hóa đội ngũ để đảm bảo tính kế thừa. Vì nhiều lý do như lực lượng lao động thoát ly dẫn đến thiếu nguồn.Tuy vậy, thực tế ở huyện cho thấy, nếu cấp ủy Đảng cơ sở quan tâm sâu sát, vận dụng các giải pháp phù hợp thì việc phát triển đảng viên vẫn có được kết quả tốt.


Sinh hoạt chi bộ thôn Lương Bình 1, xã Sơn Phú

Đảng bộ xã Sơn Phú là một trong những điểm sáng phát triển đảng viên ở Định Hóa. Tính từ đầu nhiệm kỳ, xã phát triển được gần 50 đảng viên. Riêng năm nay đã có 11 đảng viên được kết nạp. Có được kết quả như vậy Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo các chi bộ và đoàn thể rà soát lại nguồn, đẩy mạnh các phong trào thi đua, từ đó phát hiện nhân tố điển hình. Đối với chi bộ đảng ở địa bàn khó khăn, Đảng ủy luôn lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là những quần chúng có nguyện vọng, ý chí phấn đấu. Từ đó hướng dẫn cho chi ủy, chi bộ theo dõi giúp đỡ kịp thời. Ông Nguyễn Doãn Thịnh, Bí thư Chi bộ thôn Lương Bình 1, xã Sơn Phú cho biết: Thực hiện tinh thần chỉ đạo này, Chi bộ thôn Lương Bình 1, là chi bộ non trẻ, mới được tách ra năm 2017 với 7 đảng viên. Chỉ một năm sau đó, chi bộ đã kết nạp thêm 2 đảng viên mới. 
Thiếu hụt lực lượng trẻ do đi làm ăn xa là thực trạng chung ở nhiều thôn, bản trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, đối với xã Sơn Phú nói là thiếu nguồn phát triển Đảng thì chưa hẳn, bởi vẫn còn nhiều hạt nhân là trưởng, phó các đoàn thể, quần chúng có trình độ và tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Điều quan trọng là phải làm tốt công tác tư tưởng, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các đoàn thể trong việc chăm lo, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng. 
Ở mỗi thôn, Bí thư chi bộ tích cực trao đổi, gần gũi để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đặc biệt là những quần chúng có điều kiện, tiêu chuẩn để bồi dưỡng, xem xét đề nghị kết nạp vào Đảng. Động viên, khuyến khích họ tham gia vào các tổ chức, các buổi sinh hoạt có ý nghĩa tại địa phương, từ đó, làm cơ sở để giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú. Các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội đặc biệt quan tâm đến công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức cách mạng nhằm phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống trong quần chúng nhân dân và lớp thanh niên. Với giải pháp như vậy, Đảng bộ xã Sơn Phú luôn hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mỗi năm. 
Ông Lương Văn Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Phú cho biết: Thời gian tới, căn cứ tình hình tại địa phương, Đảng ủy sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch và đề ra những biện pháp cụ thể, thiết thực, tạo điều kiện tối đa cho các chi bộ trong việc tạo nguồn và phát triển đảng viên; khuyến khích các tổ chức, đoàn thể, chi hội quan tâm, giúp đỡ những đảng viên mới trong việc phát triển kinh tế; đồng thời, phối hợp với các ngành làm tốt công tác tư tưởng cho đoàn viên để họ nâng cao nhận thức, thấy được sức mạnh và niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng./.

Thực hiện: Dương Chiêm – Triệu Vĩnh