Truy cập nội dung luôn

Giám sát chính sách hỗ trợ Covid-19 tại xã Bộc Nhiêu và Phú Tiến

22-05-2020 07:26

Tiếp tục chương trình giám sát về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên đia bàn huyện theo Nghị quyết số 42 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 21/5, Đoàn giám sát của MTTQ huyện do đồng chí Nguyễn Văn Bẩy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại 2 xã Bộc Nhiêu và Phú Tiến.

Giám sát tại xã Bộc Nhiêu

          Theo báo cáo của các địa phương cho thấy: Hiện nay, tại xã Bộc Nhiêu đã thực hiện chi trả hỗ trợ xong 71 trường hợp người có công với số tiền trên 106 triệu đồng; 146 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền 219 triệu đồng; tiến hành chi trả 102 hộ nghèo với 243 nhân khẩu; 157 hộ cận nghèo với 547 khẩu. Tại xã Phú Tiến, theo thống kê, toàn xã có tổng số 92 trường hợp được hỗ trợ với tổng số tiền 138 triệu đồng. Đến nay, số tiền hỗ trợ đã được cấp đầy đủ đến các hộ dân… Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn đã trao đổi về những điều kiện được nhận hỗ trợ đối với các trường hợp người lao động trong các doanh nghiệp; đối tượng đi làm ăn xa…; các địa phương cũng đề nghị nghiên cứu và có hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện hỗ trợ kịp thời.

Giám sát tại xã Phú Tiến

Qua kiểm tra hồ sơ, sổ sách, quy trình chi trả hỗ trợ cho các nhóm đối tượng cho thấy: Các chế độ, chính sách được triển khai kịp thời, đúng đối tượng, công tác xét duyệt đảm bảo không trùng lặp, công tác thanh quyết toán kinh phí đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, vì vậy trong thời gian triển khai không có đơn thư, khiếu nại. Thời gian tới, các địa phương tiếp tục thực hiện rà soát những đối tượng còn lại được hưởng theo quy định của Chính phủ, để triển khai thực hiện chi trả đảm bảo công khai, đúng đối tượng./.

Thực hiện: Dương Chiêm