Truy cập nội dung luôn

Giám sát sản xuất nông - lâm nghiệp tại xã Tân Dương

29-08-2019 07:40

Ngày 29/8, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Đàm Tiến Niên, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp năm 2018 tại xã Tân Dương.
Thăm quan mô hình trồng nhãn chín muộn của hộ ông Lý Văn Hạ, xóm Tả, xã Tân Dương
Năm 2018, xã Tân Dương triển khai thực hiện mô hình trồng cây nhãn chín muộn, do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thực hiện. Quy mô 1,51 ha, tại xóm Tả, xã Tân Dương. Tham gia mô hình hộ dân được hỗ trợ về 100% giá giống; 50% vật tư phân bón vô cơ; kinh phí tập huấn và hội thảo đánh giá kết quả mô hình. Các hộ thực hiện đối ứng 50% vật tư, phân bón vô cơ và 100% phân bón hữu cơ. Tổng kinh phí đầu tư thực hiện mô hình trên 156 triệu đồng. Sau 1 năm triển khai, đến nay giống cây mô hình sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến sau 4 năm cho thu hoạch 25-30kg/cây. Đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2018 do xã làm chủ đầu tư, có 18 hộ tham gia nuôi gà thả vườn với số vốn trên 238 triệu đồng. Trong đó, nhà nước hỗ trợ trên 220 triệu đồng còn lại nhân dân đối ứng. Đến nay, dự án đã tạo việc làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống.
Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn đã thảo luận, phân tích, đánh giá chất lượng các mô hình để giúp xã Tân Dương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ dự án hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Đồng thời, thăm quan mô hình trồng nhãn chín muộn của hộ ông Lý Văn Hạ, xóm Tả, xã Tân Dương./.
Thực hiện: Dương Chiêm