Truy cập nội dung luôn

HĐND Thị trấn Chợ Chu tổ chức kỳ họp thứ 8 khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

01-07-2019 17:34

Ngày 28/6, HĐND thị trấn Chợ Chu đã tổ chức kỳ họp thứ 8, khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021. Đến dự có ông Nguyễn Khắc Kiên, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện; các ông, bà đại biểu HĐND huyện ứng cử tại thị trấn Chợ Chu.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND thị trấn Chợ Chu

Tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của thị trấn Chợ Chu. Báo cáo nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2019, tình hình phát triển kinh tế xã hội của thị trấn Chợ Chu luôn ổn định và phát triển. Tổng thu ngân sách địa phương đạt trên 4 tỷ đồng, đạt gần 50% KH; tổng chi ngân sách thực hiện gần 3 tỷ đồng đạt gần 50% KH năm. Giá trị sản xuất CN-TTCN và xây dựng ước đạt trên 57% kế hoạch. Diện tích gieo cấy là đạt 52ha, năng xuất 53 tạ/ha.… Công tác quản lý đất đai, GPMB, đầu tư xây dựng; Văn hoá, y tế được quan tâm đầu tư và phát triển, chất lượng giáo dục ở tất cả các bậc học được duy trì và đạt chất lượng cao. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt, đời sống của nhân dân cơ bản được ổn định; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, quân sự - quốc phòng địa phương được giữ vững.

Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND thị trấn 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, UBND thị trấn cũng đã thông qua các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ quản lý thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018…

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác. Đồng thời, thông qua Nghị quyết về chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019./.

Thực hiện: Dương Chiêm – Thu Hoài