Truy cập nội dung luôn

Hỗ trợ 4 xã thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

26-05-2020 08:29

Thực hiện Đề án số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về công tác dân vận và dân chủ ở cơ sở, đến nay, 4 xã được hỗ trợ thực hiện điểm quy chế dân chủ cơ sở gồm: Linh Thông, Bộc Nhiêu, Thanh Định, Bảo Cường đã lắp đặt bảng thông tin, hòm thư góp ý của công dân theo tiêu chuẩn. Các mô hình điểm đã hoạt động theo Quy chế và đạt hiệu quả.

Nhờ làm tốt công tác Dân vận, từ năm 2016 tới nay, thôn Bãi Hội, xã Bảo Cường đã vận động đóng góp xây dựng Nhà văn hóa với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

Cùng với đó, 100% xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã thành lập được ban thanh tra, ban giám sát đầu tư cộng động; xây dựng hương ước, quy ước được cấp thẩm quyền phê duyệt. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân như: Phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; quy hoạch sử dụng đất; quản lý, sử dụng các loại quỹ... đều được công khai; tạo điều kiện để người dân được bàn bạc và quyết định trực tiếp nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc đóng góp, xây dựng công trình phúc lợi. Từ năm 2016 tới nay, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua tổ chức trên 600 cuộc thanh tra, giám sát các công trình do người dân đóng góp, đánh giá hộ nghèo, cận nghèo. Trong đó có 56 vụ việc vi phạm, có kiến nghị giải quyết; tỷ lệ đã xử lý và trả lời đạt 100%.

Thực hiện: Dương Chiêm