Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đánh giá giá giữa nhiệm kỳ 2016-2021

28-06-2019 17:04

          Ngày 27/6, Hội LHPN huyện đã tổ chức Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021. Khen thưởng cán bộ hội cơ sở giỏi giai đoạn 2016 – 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên.

Hội LHPN huyện đã tặng giấy khen cho các cá nhân là cán bộ hội giỏi cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016 – 2021

          Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, Hội LHPN huyện đã cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2021 đề ra. Cụ thể, Hội LHPN huyện đã hoàn thành được 5/9 chỉ tiêu mà Nghị quyết  đề ra đó là: Mỗi năm có trên 1.100 cán bộ, trên 17 nghìn lượt hội viên được tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Bình quân mỗi năm có 58 hộ phụ nữ làm chủ thoát nghèo; Giới thiệu việc làm cho trên 200 lao động nữ có việc làm thường xuyên; Hàng năm Hội LHPN huyện tham gia 1 chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em; 100% cơ sở hội đạt loại khá trở lên. Còn lại 4 chỉ tiêu chưa đạt, Hội LHPN huyện đã thảo luận đề ra giải pháp để phấn đấu thực hiện hoàn thành vào cuối nhiệm kỳ giai đoạn 2019 – 2021. Tiếp đó, Hội nghị cũng dành thời gian thảo luận cho ý kiến vào báo cáo hoạt động Phụ nữ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

          Nhân dịp này, Hội LHPN huyện đã tặng giấy khen cho 24 cá nhân là cán bộ hội giỏi cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Tin, ảnh: Dương Chiêm