Truy cập nội dung luôn

Hội nghị sát nhập thôn, xóm xã Bảo Cường

15-07-2019 16:43

          Ngày 12/7, xã Bảo Cường đã tổ chức hội nghị nhằm thống nhất tên gọi và sắp xếp, sáp nhập các thôn, xóm trong xã Bảo Cường. Theo đó Bảo Cường có 16 xóm, bản nhưng qua rà soát, một  nửa còn lại không đủ tiêu chí. Phương án đưa ra là 16 xóm sẽ chia tách và sáp nhập thành 8 xóm để đảm bảo theo tiêu chí của Trung ương.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã đã thông qua các kế hoạch và dự kiến sáp nhập các xóm trên cơ sở các xóm nằm liền kề để sáp nhập, đồng thời thống nhất tên gọi khi hai xóm sáp nhập thành một. Hội nghị tiến hành thảo luận lấy ý kiến của các xóm, thống nhất tên gọi chung và giải đáp những tồn tại khi sáp nhập xóm. Trên cơ sở các ý kiến của các xóm, lãnh đạo đảng ủy, UBND đã giải đáp và thống nhất tên gọi sau khi sáp nhập xóm sao cho phù hợp với nguyện vọng của nhân dân. Sau hội nghị này, trên cơ sở thống nhất của các đại biểu đại diện của các xóm, UBND xã Bảo Cường sẽ trình UBND huyện để thông qua phương án sáp nhập, cùng với đó tổ chức hội nghị tại các xóm, bản trong xã để thông tin với nhân dân trên địa bàn xã về phương án sáp nhập, tiếp đó lấy ý kiến đồng tình của nhân dân thống nhất tên gọi thôn, xóm mới sau khi sáp nhập.

Thực hiện: Cao Khánh