Truy cập nội dung luôn

Khai giảng lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở

26-11-2019 11:16

          Ngày 25/11, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở năm 2019. Dự lễ khai giảng có đồng chí Triệu Đình Giáp – Phó Ban Tổ chức Huyện ủy, lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, cùng với các học viên là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở được triệu tập từ các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện.

Ảnh: Toàn cảnh lễ khai giảng

Trong thời gian 5 ngày, từ ngày 25 đến ngày 29/11, các học viên được học tập các nội dung về: Tổ chức cơ sở Đảng và nhiệm vụ của Chi ủy, Bí thư chi bộ; Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; Công tác dân vận và công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở; Công tác Đảng của Chi ủy và Bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường; Công tác Đảng của cấp ủy, Bí thư Chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; Bảo đảm quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển KTXH. Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

 Qua lớp bồi dưỡng này, nhằm giúp đội ngũ Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở nắm rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng; Phương thức lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Từ đó vận dụng vào thực tiễn công tác, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ tại địa phương./.

Thực hiện: Quế Chi