Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ 8 HĐND xã Linh Thông

17-07-2019 18:07

Ngày 16-7, HĐND xã Linh Thông tổ chức kỳ họp thứ 8 HĐND xã nhiệm kỳ 2016 -2021. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Khắc Kiên – PCT Thường trực HĐND huyện, các đồng chí đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Khắc Kiên – Phó Chủ tịch TT HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã được thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của xã. Theo đó, tổng diện tích gieo cấy vụ xuân thực hiện được 166ha đạt trên 99%. Tổng đàn trâu đạt 240 con bằng 133% kế hoạch. Tổ chức trồng rừng dự án 2019 được trên 68ha, đạt  trên 200% kế hoạch, trong đó cây quế trồng được gần 50ha. … Kỳ họp cũng đã thông qua báo cáo về tình hình hoạt động của HĐND xã 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND gửi đến kỳ họp thứ 7, HĐND khóa 19, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng thời, UBND xã cũng đã thông qua các báo cáo về thực hiện nhiệm vụ quản lý thu,chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo quyết toán thu,chi ngân sách nhà nước năm 2018…

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc phục trên tất các các mặt công tác. Đồng thời, thông qua Nghị quyết về chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019./.

Thực hiện : Trịnh Sơn (Trung tâm VH-TT&TT)