Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ 9 HĐND xã Lam Vỹ Khóa XXIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

31-07-2019 16:59

Ngày 24/7, HĐND xã Lam Vỹ tổ chức kỳ họp thứ 9 khóa XXIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Dự kỳ họp có đồng chí Đàm Tiến Niên - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban KT- XH HĐND huyện, và các đại biểu HĐND huyện ứng cử tại xã.

Description: 1

Toàn cảnh kỳ họp thứ 9 HĐND xã Lam Vỹ, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Trong 6 tháng đầu năm 2019 tình hình kinh tế - văn hóa xã hội - an ninh quốc phòng của xã Lam Vỹ có những chuyển biến tích cực: Diện tích trồng rừng được 185/85 ha đạt trên 200% so với kế hoạch; Tổng sản lượng lương thực có hạt vụ đông xuân đạt gần 1.500 tấn đạt 95,7 % KH. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ ước đạt 16 tỷ đồng…

Cũng tại kỳ họp, HĐND xã đã báo cáo hoạt động của HĐND xã 6 tháng qua, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế, Ban KT-XH HĐND xã; Thông qua các tờ trình về việc ban hành nghị quyết về một số chủ trương, giải pháp thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019; các tờ trình về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2020, tờ trình thông qua báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước, tờ trình điều chỉnh ngân sách nhà nước năm 2019./.

Tin và ảnh: La Then, Triệu Voi