Truy cập nội dung luôn

Quản lý trên 122 tỷ đồng, khai thác nguồn vốn vay phát triển sản xuất

06-03-2020 09:57

          Thời gian qua, các cơ sở Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn của huyện Định Hóa đã tích cực khai thác các nguồn vốn để giải quyết cho hội viên vay phát triển kinh tế hộ gia đình.

CCB Nguyễn Văn Bình (ngoài cùng bên phải) xã Phú Đình trao đổi với các hội viên CCB về kinh nghiệm làm cây cảnh.

Tính đến tháng 3 năm 2020, các cấp Hội Cựu chiến binh trong huyện đã tổ chức thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Hội Cựu chiến binh huyện đã thành lập được 109 tổ tiết kiệm và vay vốn, chiếm 23,2%. Tổng dư nợ đến nay là 122 tỷ 855 triệu đồng với 2. 919 khách hàng còn dư nợ. Ngoài ra, các cấp hội cũng huy động nguồn vốn vay từ quỹ hội để kịp thời đáp ứng vốn vay cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Các hộ được vay vốn, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả thanh toán lãi và trả gốc cơ bản đúng thời gian quy định.

Nhờ có nguồn vốn vay các mô hình kinh tế do hội viên cựu chiến bình làm chủ đều hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống gia đình hội viên. Toàn huyện hiện có 255 cựu chiến binh làm kinh tế giỏi các cấp, số hộ hội viên nghèo giảm còn chiếm 6,21%.

Thực hiện: Dương Chiêm