Truy cập nội dung luôn
Quay lại

Tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa

          Ngày 26/11, Phòng Nội vụ huyện phối hợp Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm một cửa cấp huyện, cấp xã năm 2019 nhằm mục đích nâng cấp phần mềm một cửa cấp huyện và cấp xã; Tăng cường cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.  

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

          Tham gia tập huấn có 80 đại biểu là chuyên viên phòng Nội vụ phụ trách lĩnh vực CCHC; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND – UBND huyện; Công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Tại buổi tập huấn, các đại biểu được giới thiệu về phần mềm, hướng dẫn quy trình, kỹ năng sử dụng phần mềm một cửa cấp huyện và phần mềm một cửa cấp xã.

          Thông qua Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cấp huyện và cấp xã. Đồng thời, từng bước hiện đại công tác quản lý và phục vụ tổ chức, cá nhân được hiệu quả./.

Thực hiện: Dương Chiêm