Truy cập nội dung luôn

Thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Yên Thịnh xã Tân Thịnh

05-07-2019 09:42

Ngày 4/7, xã Tân Thịnh tổ chức Hội nghị thành lập Hợp tác xã nông nghiệp Yên Thịnh. Dự hội nghị có lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND, các ban ngành đoàn thể xã cùng 9 thành viên ban đầu của Hợp tác xã.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc ra mắt tại hội nghị thành lập HTX.

Hợp tác xã nông nghiệp Yên Thịnh, xã Tân Thịnh được thành lập với hình thức tổ chức kinh tế tập thể đồng sở hữu, có 9 thành viên tham gia ban đầu. Hợp tác xã hoạt động ở các lĩnh vực như: sản xuất kinh doanh cây chè, Dịch vụ, thương mại nông nghiệp, Dịch vụ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư phân bón, Dịch vụ chăn nuôi thú y, thuốc bảo vệ thực vật. Hợp tác xã có vốn điều lệ 900 triệu đồng, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, tạo sức mạnh về vốn, nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, sử dụng chung nhãn hiệu hàng hóa để đủ điều kiện đưa sản phẩm ra thị trường, qua đó, nâng cao thu nhập cho các thành viên của Hợp tác xã.

Hội nghị đã thông qua dự thảo phương án sản xuất - kinh doanh và điều lệ của Hợp tác xã, bầu Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán Hợp tác xã. Ông Phan Xuân Hoàn được bầu làm giám đốc Hợp tác xã.

 

Thực hiện: Triệu Voi  (Trung tâm văn hóa – Thể thao và truyền thông)