Truy cập nội dung luôn

Thị trấn Chợ Chu tổng kết Phong trào thi đua yêu nước 2021

08-01-2022 16:42

Ngày 7/01/2022, Đảng ủy  thị trấn Chợ Chu tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên đợt 7/11/2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Kiên - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Ảnh: Đ/c Nguyễn Khắc Kiên - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã trao Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên thị trấn Chợ Chu đợt 7/11/2021

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên – UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã trao Huy hiệu 50 tuổi đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Tuất và 40 tuổi đảng cho đồng chí Phạm Thanh Nhuận. Đây là phần thưởng cao quý mà Đảng và nhà nước trao tặng cho các đồng chí trong suốt thời gian phấn đấu trong hàng ngũ của Đảng.

Năm 2021, Đảng ủy thị trấn Chợ Chu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động mọi nguồn lực để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế thị trấn có bước phát triển, kinh doanh dịch vụ, sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, lượng hàng hóa cơ bản đáp ứng nhu cầu trong nhân dân. Tổng thu ngân sách trên địa bàn được trên 5,6 tỷ đồng đạt 98,5 %. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 150 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng. Trong năm, kết nạp được 13 đảng viên mới, 18/18 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ .

Ảnh: Các đồng chí chứng kiến kí giao ước thi đua năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Kiên - UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy thị trấn đã đạt được trong năm qua. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy thị trấn cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra cho năm 2022, trong đó chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện tốt việc định hướng trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Ảnh: Đảng ủy thị trấn Chợ Chu trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua năm 2021

Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng trong thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động và cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ thị trấn Chợ Chu.

Tin, ảnh: Cao Khánh