Truy cập nội dung luôn

Xã Phú Đình thực hiện tốt các chính sách xã hội

23-08-2020 17:36

Trong 5 năm (2015-2020) xã Phú Đình đã thực hiện tốt các chính sách như: Giải quyết việc làm, giảm nghèo và hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở.

Trao nhà tình nghĩa cho hộ ông Lưu Đình Hào, xóm Phú Ninh 3, xã Phú Đình

Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo từ 31,38% năm 2015 giảm xuống còn 10,05% năm 2020, bình quân mỗi năm giảm 4,27%. Tỷ lệ hộ cận nghèo từ 36,88% năm 2015, xuống còn 9,79% năm 2020, bình quân mỗi năm giảm hơn 5%. Trong 5 năm giai đoạn 2015-2020 xã Phú Đình đã giới thiệu việc làm cho 582 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt 28%. Công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công, các đối tượng trợ cấp xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức cá nhân, từ năm 2015 đến nay xã Phú Đình đã thực hiện hỗ trợ làm nhà ở cho 96 hộ dân với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng. Trong đó, có 56 nhà ở chính sách, 40 nhà hộ nghèo khó khăn về nhà ở.

Để thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội thời gian tới, xã Phú Đình tiếp tục thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các chính sách xã hội, dân tộc và bảo trợ xã hội. Quan tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phấn đấu mỗi năm giới thiệu tạo việc làm cho 90 lao động.

Thực hiện: Dương Chiêm