Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Phòng Tư Pháp

- Tên Đơn vị: Phòng Tư pháp huyện Định Hóa

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên

- Điện thoại, Fax: 02803.878.041

I. Lãnh đạo.

1. Trưởng phòng

Họ và tên: Phạm Đức Tuế

Năm sinh: 1957

Chức vụ:  Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ lý luận chính trị: cao cấp

Điện thoại cơ quan: 02803878041

Email: phamductue1957@gmail.com

 

II.  Phân công nhiệm vụ:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Ma Thị Nhung

Chuyên viên

Báo cáo, theo dõi THPL, VBQPPL

nhung.dhlhn@gmail.com

2

Hoàng Văn Quỳnh

Chuyên viên

Chứng thực, hộ tịch

hoangquynh268@gmail.com

3

Ma Đình Nhật

Cán bộ

Phổ biến GDPL

minhnhatapa2008@gmail.com

4

Dương Thị Huế

Cán bộ

Kế toán, văn thư

huemeo55@gmail.com

 

III.  Chức năng nhiệm vụ.

1.  Chức năng:

-  Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng và thi hành văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp

2. Nhiệm vụ:

-  Trình Ủy ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định;

- Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành các văn bản QPPL;

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản QPPL;

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch.

- Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:

- Thi hành văn bản quy phạm pháp luật:

- Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:

- Về phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, bản.

- Về chứng thực:

- Về quản lý và đăng ký hộ tịch:

- Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý:

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao