Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Mặt trận Tổ quốc huyện

Tên đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Định Hóa

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - huyện Định Hóa - tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại, Fax: 0280.3878.426

I. Lãnh đạo

1. Chủ tịch

Họ và tên: Ma Công Trình

Năm sinh:05/8/1966

Chức vụ: Chủ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Điện thoại cơ quan: 0280.3878.426

Email: trinhmc123.thainguyen@gmail.com

 

2. Phó chủ tịch

Họ và tên: Phạm Thanh Nhuận

Năm sinh: 1960

Chức vụ: Phó chủ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3878.426

3. Phó chủ tịch

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Vân

Năm sinh: 05/12/1978

Chức vụ: Phó chủ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280.3878.426

Email: hoangvanatk@gmail.com

II. Phân công nhiệm vụ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Ma Công Trình

CT

Phụ trách chung

trinhmc123.thainguyen@gmail.com

2

Phạm Thanh Nhuận

PCT

Phụ trách dân chủ - Pháp luật

Thanhnhuan.dinhhoa@ gmail.com

3

Nguyễn Thị Hoàng Vân

PCT

Phụ trách phong trào thi đua khen thưởng

hoangvanatk@gmai.com

III. Chức năng, nhiệm vụ

- Tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

- Thực hiện các hoạt động phối hợp.

- Tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp.

- Chức năng kiện toàn tổ chức của Mặt trận.

 

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao