Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Chi nhánh VP đăng ký đất đai

- Tên đơn vị: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên

- Điện thoại: 02803.578.469

I. Lãnh đạo.

1.Phó Giám đốc

Họ và tên:  Lê Mạnh Hùng

Năm sinh: 1973

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại cơ quan: 02803.578.469

Email: lehung310@gmail.com

 

II. Phân công nhiệm vụ.

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

Email

1

Bàng Văn Bính

VC

- Giải quyết hồ sơ cấp đổi, cấp mới, cấp lại, thừa kế Quyền sử dụng đất.

bangvanbinh85@gmail.com

2

Phùng Thế Quân

VC

- Giải quyết hồ sơ cấp đổi, cấp mới, cấp lại, thừa kế Quyền sử dụng đất.

- Thủ quỹ cơ quan.

phungthequan@gmail.com

3

Tá Vĩnh Phú

CB HĐ

- Phụ trách đo đạc, chỉnh lý, Tách hợp thửa đất.

- Cập nhật cơ sở dữ liệu bản đồ, tổng hợp báo cáo.

tavinhphu.pp@gmail.com

4

Vũ Hồng Cương

CB HĐ

- Phụ trách tiếp nhận và trả kết quả, nhận Giấy CNQSDĐ, hồ sơ trả kết quả.

- Trích lục thửa đất.

- Đăng ký thế chấp, xóa thế chấp.

vuhongcuongdhtn@gmail.com

5

Ma Duy Hưng

CB HĐ

- Phụ trách đo đạc, chỉnh lý, Tách hợp thửa đất.

- Cập nhật cơ sở dữ liệu bản đồ.

maduyhung.1991@gmail.com

6

Lương Thu Thủy

CB HĐ

- Văn thư, Hành chính tổng hợp.

- Phụ trách kế toán.

luongthuthuy87@gmail.com

 

7

Trần Thị Vân

CB HĐ

- Cập nhật cơ sở dữ liệu.

tranvan220389@gmail.com

 

II.  Chức năng nhiệm vụ.

1.  Chức năng.

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Định Hóa là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Thái Nguyên, có chức năng thực hiện đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai và cung cấp thông tin đất đai cho tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).

- Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.

- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.

- Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.

- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

- Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù hợp với năng lực theo quy định của pháp luật.

- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao