Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Trung tâm BDCT

- Tên đơn vị: Trung tâm bồi dưỡng chính trị Định Hóa.

- Địa chỉ: Phố Hợp Thành - TT Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên.

-  Điện thoại: 02803. 878.416.

I. Lãnh đạo

1. Giám đốc

Họ và tên: Mông Đình Hoàng

Năm sinh: 08/02/1972

Chức vụ: Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280 3 678 789

Email: huyhoangtt@gmail.com

 

2. Phó Giám đốc

Họ và tên: Lưu Thị Nguyệt

Năm sinh: 20/12/1979

Chức vụ: Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Cử nhân triết học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại cơ quan: 0280 3 878 232

Email: luuly79@gmail.com

 

II. Cán bộ, Chuyên viên:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Mã Thị Hiện

Kế toán

mahienttbdcthuyen@gmail.com

 

2

Dương Quốc Dũng

Hành chính

quocdung201287@gmail.com

 

3

Lý Thị Thanh Hương

Giáo vụ

lyhuongvh@gmail.com

 

4

Trần Thị Hạnh

Giáo vụ

hanhdinhhoa@gmail.com

 

 

III. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện là đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp uỷ và uỷ ban nhân dân cấp huyện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của ban thường vụ cấp uỷ cấp huyện.

- Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện có chức năng tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị - hành chính; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức, kỹ năng và chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, kiến thức quản lý nhà nước cho cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị ở cơ sở trên địa bàn cấp huyện, không thuộc đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2. Nhiệm vụ:

- Đào tạo sơ cấp lý luận chính trị - hành chính; bồi dưỡng các chương trình lý luận chính trị cho các đối tượng theo quy định; các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về chuyên môn, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và một số lĩnh vực khác cho cán bộ đảng (là cấp uỷ viên cơ sở), cán bộ chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cơ sở.

- Bồi dưỡng chính trị cho đối tượng phát triển đảng; lý luận chính trị cho đảng viên mới; nghiệp vụ công tác đảng cho cấp uỷ viên cơ sở.

- Tổ chức thông tin về tình hình thời sự, chính sách... cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo yêu cầu và tình hình thực tế do chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao