Hệ thống chính trị Hệ thống chính trị

Ban Tổ chức Huyện ủy

- Tên đơn vị: Ban Tổ chức Huyện uỷ Định Hoá

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02803.878.935

I. Lãnh đạo.

1. Trưởng Ban

Họ và tên: Đàm Tiến Niên

Năm sinh: 18/07/1965

Chức vụ: UV BTV - Trưởng Ban.

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Email:nientchu@gmail.com

2. Phó Trưởng Ban

Họ và tên: Triệu Đình Giáp

Năm sinh: 12/12/1963

Chức vụ: Phó Trưởng Ban.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Email:giapdinhhoa@gmail.com

3. Phó Trưởng Ban

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Phú

Năm sinh: 21/07/1971

Chức vụ: Phó Trưởng Ban.

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Email:ngocphubtc136@gmail.com

II. Phân công nhiệm vụ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Nhiệm vụ

1

Đàm Tiến Niên

TB

- Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Ban

- Tham mưu cho BTV Huyện ủy về công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ quản lý...

2

Triệu Đình Giáp

PTB TT

- Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát đảng viên.

- Điều hành hoạt động của Ban khi Trưởng ban đi công tác hoặc nghỉ phép theo chế độ.

3

Nguyễn Ngọc Phú

PTB

- Phụ trách công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên cấp cơ sở.

- Công tác thi đua - khen thưởng.

4

Hoàng Tuấn Anh

CB

- Công tác đảng viên;

- Thủ tục đề nghị tặng, truy tặng Huy hiệu đảng cho đảng viên.

5

Phạm Thị Miền

CV

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển đảng viên

6

Lê Thị Hồi

CB

- Công tác quản lý, khai thác dữ liệu đảng viên

-Công tác phát thẻ, đổi thẻ đảng viên của Đảng bộ huyện.

7

Mông Đình Hiếu

CB

- Tổng hợp, báo cáo, xây dựng chương trình, kế hoạch.

8

Trần Tô Hiệp

CV

 Đang học Văn bằng 2 

   

III. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Ban Tổ chức Huyện uỷ là cơ quan tham mưu giúp cấp uỷ thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng, củng cố kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo thẩm quyền. Thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộ theo phân cấp quản lý; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác bảo vệ sức khoẻ cán bộ thuộc diện cấp uỷ quản lý; công tác đảng viên. Phối hợp với các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp uỷ tham mưu giúp cấp ủy, trực tiếp là Thường trực huyện uỷ trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Nghiên cứu, đề xuất với cấp uỷ huyện về:

- Chủ trương, kế hoạch công tác tổ chức xây dựng Đảng.

- Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các Quyết định của Huyện uỷ.

- Thẩm định và tham gia thẩm định các đề án, chương trình hành động về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện.

2.2. Hướng dẫn cấp uỷ các cấp và các Ban xây dựng Đảng Huyện uỷ về: Thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, về công tác tổ chức và cán bộ trong toàn huyện.

2.3. Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác xây dựng Đảng; đề xuất các giải pháp với cấp uỷ huyện lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

2.4. Thực hiện một số công việc cụ thể được cấp uỷ huyện giao:

- Xây dựng quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ  trên địa bàn huyện thuộc diện cấp uỷ huyện quản lý; hướng dẫn các TCCS Đảng thực hiện công tác quy hoạch, đánh giá, đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

- Hướng dẫn các TCCS Đảng, các cơ quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết của cấp uỷ về phân công, phân cấp quản lý tổ chức, quản lý cán bộ.

- Thực hiện chính sách cán bộ thuộc diện cấp uỷ huyện quản lý.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trên địa bàn huyện.

- Quản lý biên chế cơ quan khối Đảng, Đoàn thể huyện.

- Củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ Đảng, Chính quyền và các Đoàn thể trên địa bàn huyện.

- Thực hiện công tác đảng viên, hướng dẫn các TCCS Đảng về các biện pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác của đội ngũ đảng viên, kết nạp đảng viên mới và thực hiện các biện pháp quản lý đảng viên đảm bảo đúng quy định.

bản đồ hành chính
Quảng Cáo
   
Video
Loading the video...
Bình chọn
Bạn mong muốn được nghỉ lễ bao nhiêu ngày?
Liên kết web

HUYỆN ĐỊNH HÓA TỈNH THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 0280.3.878.453 - Fax: 0280.3.878.813

Email: ubnddinhhoa@thainguyen.gov.vn

Bản quyền © 2015 thuộc UBND Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Ghi rõ nguồn 'Trang thông tin điện tử huyện Định Hóa’

hoặc 'dinhhoa.thainguyen.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này

Phát triển bởi Unitech trên nền tảng Chính quyền điện tử (Da Nang Egov Platform) do UBND TP Đà Nẵng chuyển giao