Truy cập nội dung luôn

Tên đơn vị: UBND Thị trấn Chợ Chu

Địa chỉ: Phố Trung Kiên - Thị trấn Chợ Chu - Định Hóa - Thái Nguyên
Điện thoại:  02803.878.442

I. Giới thiệu chung

1. Vị trí địa lý: Chợ Chu là trung tâm huyện lỵ của huyện Định Hóa, là đơn vị hành chính loại 1 gồm 22 phố, xóm. Ranh giới hành chính có các phía giáp:

- Phía Đông giáp Xã Phượng Tiến và Tân Dương
- Phía Tây giáp xã  Phúc Chu;
- Phía Nam giáp xã Bảo Cường;
- Phía Bắc giáp xã Kim sơn và Kim phượng
Với diện tích 4,5 km2, có 1.808 hộ gia đình, 6.682 nhân khẩu.

2. Dân số - Dân cư: Dân số là 6.682 người, 1.808 hộ gia đình, có 3.367 lao động,  trong đó  khu vực Đô thị có 5.425 người, chiếm  93,20 % với 8 dân tộc anh em cùng chung sống, mật độ dân số bình quân là 1500 người/km2

II. Hệ thống chính trị

- Hiện tại đơn vị thị trấn Chợ Chu có 20 cán bộ, công chức (08 đại học; 12 trung cấp; 20 đảng viên).
- Đảng bộ thị trấn Chợ Chu có 27 chi bộ với 413 đảng viên.
- Có 05 tổ chức đoàn thể (UBMTTQ; Hội nông dân; Đoàn thanh niên; Hội phụ nữ; Hội cựu chiến binh).

III.Tổ chức bộ máy
1. Đảng ủy.

                                Họ và tên: Bùi Tiến Xuân
Năm sinh: 1964
Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email: xuanbt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn;
  Họ và tên: Dương Mạnh Hùng
Năm sinh: 1967
Chức vụ:  Phó Bí thư TT
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email:


2. Hội Đồng nhân dân.

                               
Họ và tên: Bùi Tiến Xuân
Năm sinh: 1964
Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND
Trình độ chuyên môn: Trung cấp hành chính
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email: xuanbt.dinhhoa@thainguyen.gov.vn;
  Họ và tên: Trần Huy Cường
Năm sinh: 1978
Chức vụ:  Phó Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
Trình độ lý luận chính trị:  Sơ cấp
Điện thoại cơ quan:
Email:


3. Ủy ban nhân dân.

                                  Họ và tên: Lý Văn Thắng
Năm sinh: 1979
Chức vụ:  Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Email: thanglv.dinhhoa@thainguyen.gov.vn;
  Họ và tên: Ngô Minh Dũng
Năm sinh: 1974
Chức vụ:  Phó Chủ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Email: dungnm.dinhhoa@thainguyen.gov.vn;