Truy cập nội dung luôn

Thông tin chỉ đạo điều hành

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

16-09-2019

Thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

22-08-2019

Thông báo kết quả thi vòng 1 kỳ thi tuyển công chức năm 2019

Chủ động ứng phó với cơn bão số 3

01-08-2019

Chủ động ứng phó với cơn bão số 3

Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Định Hóa

04-07-2019

Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của huyện Định Hóa

Thông báo bổ sung một số nội dung về thi tuyển công chức năm 2019 của UBND huyện Định Hóa

24-06-2019

Thông báo bổ sung một số nội dung về thi tuyển công chức năm 2019 của UBND huyện Định Hóa

Thông báo thi tuyển công chức năm 2019

10-06-2019

Thông báo thi tuyển công chức năm 2019

UBND huyện Định Hóa công bố dịch đối với bênh Dịch tả lợn Châu Phi

08-05-2019

UBND huyện Định Hóa công bố dịch đối với bênh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Quy Kỳ và xã Trung Lương.

Thông báo Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

02-05-2019

Thông báo Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Thông báo Công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa

07-03-2019

Thông báo Công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Định Hóa

Định Hóa đẩy mạnh biên soạn lịch sử đảng bộ các xã thị trấn

19-12-2018

Nhằm lưu giữ lại và giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về truyền thống lịch sử quý báu của địa phương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong lao động sản xuất, giáo dục truyền thống cách mạng. Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức sưu tầm, biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn qua các thời kỳ.

Thực hiện Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười Nguyên Tổng Bí thư BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam

05-10-2018

V/v Thực hiện Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười Nguyên Tổng Bí thư BCH TW Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chủ động ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 4

14-08-2018

Các cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn Chủ động ứng phó với các hình thế thời tiết nguy hiểm do ảnh hưởng của cơn bão số 4.

Kết nối và chia sẻ trang Facebook thông tin phòng chống thiên tai

10-07-2018

Kết nối và chia sẻ trang Facebook thông tin phòng chống thiên tai.

Công khai kế hoạch sử dụng đất...

07-05-2018

Ngày 27/4/2018, UBND huyện ban hành Thông báo số 43/TB-UBND V/v Công khai kế hoạch sử dụng đất...

Kế hoạch giám sát, khảo sát thực hiện các mô hình, phương án sản xuất trên địa bàn huyện năm 2016, 2017.

13-03-2018

Kế hoạch giám sát, khảo sát thực hiện các mô hình, phương án sản xuất trên địa bàn huyện năm 2016, 2017.

Chủ động ứng phó cơn bão số 11 trên địa bàn huyện Định Hóa

13-10-2017

Ngày 13/10/2017 BCH Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Định Hóa ban hành công văn số 975/BCH -PCTT V/v chủ động ứng phó cơn bão số 11 trên địa bàn huyện, Định Hóa

Lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh qua hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Hóa

21-11-2016

Về việc lấy ý kiến góp ý Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Định Hóa

Chủ động ứng phó với cơn bão số 2

02-08-2016

Chủ động ứng phó với cơn bão số 2