Truy cập nội dung luôn

Định Hóa đẩy mạnh biên soạn lịch sử đảng bộ các xã thị trấn

19-12-2018 16:45

Nhằm lưu giữ lại và giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay và mai sau về truyền thống lịch sử quý báu của địa phương trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong lao động sản xuất, giáo dục truyền thống cách mạng. Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức sưu tầm, biên soạn cuốn Lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn qua các thời kỳ. 

Ảnh: Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thôn Đèo De, xã Phú Đình nơi minh chứng lịch sử, giáo dục truyền thống 
cách mạng cho nhân dân, các dân tộc huyện Định Hóa

Đến cuối năm 2018 đã có 22/24 xã, thị trấn biên soạn xong cuốn lịch sử Đảng bộ qua các thời kỳ. Cuốn Lịch sử Đảng bộ các xã thị trấn qua các thời kỳ, đã khắc hoạ rõ nét các hoạt động của Đảng bộ qua các thời kỳ: Đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc quê hương, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cuốn lịch sử Đảng bộ có cấu trúc rõ ràng, bố cục chặt chẽ, kết cấu phù hợp với một công trình lịch sử theo trình tự thời gian. 
Cùng với việc đẩy nhanh việc hoàn thiện cuốn lịch sử Đảng bộ các xã, thị trấn qua các thời kỳ, Huyện ủy Định Hóa tích cực hoàn thiện nội dung bản thảo cuốn "Lịch sử Đảng bộ huyện Định hóa" giai đoạn 1945-2016, tổ chức hội thảo để ghi nhận những ý kiến tham gia đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu, lãnh đạo Huyện uỷ qua các thời kỳ vào cuốn Lịch sử Đảng bộ huyện Định hóa (1945-2016). Trước đó huyện Định Hóa đã hoàn thành biên soạn cuốn lịch sử ATK Định Hoá (giai đoạn 1945- 1954) và cuốn lịch sử Đảng bộ huyện Định Hoá (giai đoạn 1930- 2000) xuất bản năm 2000./.

Thực hiện: Trịnh Sơn (Đài TT-TH)