Truy cập nội dung luôn

Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính và thi thăng hạng viên chức hành chính lên ngạch chuyên viên chính

28-08-2020 09:38