Truy cập nội dung luôn

Tăng cường phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

02-12-2019 15:39

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong vụ Đông Xuân, UBND huyện đã có văn bản chỉ đạo đến các phòng, ban chuyên môn, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ảnh: Cán bộ thú y phun thuốc khử trùng ngăn ngừa dịch bệnh

Cụ thể, trong thời vụ Đông xuân, do thời tiết có diễn biến phức tạp, mưa rét, ẩm là điều kiện để các dịch bệnh phát triển, đặc biệt là bệnh dịch tả châu phi. Các xã, thị trấn, cơ quan chuyên môn trên địa bàn huyện cần tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật. Đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện. Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật nhằm tăng cường sức đề kháng cho vật nuôi bằng cách bổ sung dinh dưỡng, khoáng chất, tiêm phòng vắc-xin theo quy định. Chấn chỉnh công tác thú y, nhất là đối với tuyến cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, nhất là đối với các dịch bệnh nguy hiểm như bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng, tai xanh, cúm gia cầm và các bệnh lây truyền từ vật nuôi sang người.

Đồng thời chủ động bố trí kinh phí mua hóa chất ngoài nguồn hỗ trợ của tỉnh và các chi phí khác để triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng. Thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tiêm phòng, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân tại cơ sở. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chi trả tiền hỗ trợ cho người chăn nuôi có thiệt hại do chôn hủy lợn mắc bệnh theo phân bổ ngân sách từ Trung ương và của tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp gian lận, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch động vật tại cơ sở. Chỉ đạo các phòng, đơn vị chuyên môn tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh, nhất là quản lý, hướng dẫn việc vào đàn, tái đàn vật nuôi vừa đảm bảo cung cấp nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán, vừa đảm bảo phát triển chăn nuôi bền vững./.

Thực hiện: Công Sơn