Truy cập nội dung luôn

Triển khai thực hiện chủ trương khai báo y tế toàn dân NCOVI trên địa bàn toàn tỉnh

16-03-2020 11:11

Người dân có thể thực hiện khai báo ý tế trên hệ thống phần mềm riêng (app) hoặc qua khai báo điện tử tại các địa chỉ sau: https://suckhoetoandan.vn/ hoặc https://tokhaiyte.vn/ đề điền các thông tin.

Sau đây là hướng dẫn khai báo bằng hình ảnh