Truy cập nội dung luôn

Ủy ban nhân dân huyện họp thường kỳ tháng 10/2020

10-10-2020 14:21

Ngày 9/10, UBND huyện đã tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10/2020 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 9, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong tâm cho tháng 10/2020 đồng thời bàn bạc và thông qua dự thảo một số nội dung trọng tâm khác của huyện. Dự và chỉ đạo cuộc họp có đồng chí Nguyễn Linh - Bí thư Huyện ủy, lãnh đạo HĐND - UBND - UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể của huyện.

Ảnh: Trao Quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch UBND huyện Định Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 cho đồng chí Nguyễn Minh Tú

Tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Linh - Bí thư Huyện ủy đã trao Quyết định của chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê chuẩn kết quả bầu chủ tịch UBND huyện Định Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021 cho đồng chí Nguyễn Minh Tú. Tiếp đó; UBND huyện đã thông qua Dự thảo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 10/2020. Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 110 ngày 4/9/2020 của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 9/2020. Theo đánh giá trong tháng 9/2020, tình hình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện được duy trì và phát triển. Về lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, một số diện tích lúa sớm đã và đang được thu hoạch, lúa muộn vụ mùa đang trong giai đoạn đứng cái làm đòng, các loại sâu bệnh được phun phòng trừ kịp thời. Ngành chuyên môn đã nghiệm thu trên 127 ha đất trồng chè, đạt 91%KH, hiện đang thực hiện cấp giống chè cho người dân theo kế hoạch, đảm bảo nguồn giống cho vụ trồng chè năm 2020. Trong tháng 9, UBND huyện cũng đã tổ chức được 32 lớp tập huấn kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi, xây dựng nông thôn mới... cho trên 1.300 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, công tác xây dựng nông thôn mới, sản xuất công nghiệp - TTCN, kinh doanh thương mại dịch vụ cũng như công tác văn hóa thông tin tuyên truyền, y tế giáo dục…vv cũng được quan tâm thực hiện tốt.

Sau khi nghe các nội dung trên, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của mình lãnh đạo các cơ quan đơn vị đã tham gia đóng góp ý kiến nhằm chỉnh sửa bổ sung một số thông tin, số liệu để hoàn thiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp. Ngay sau mỗi phần phát biểu của các đơn vị, các ý kiến đề xuất và những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trình bày tại cuộc họp đều được đồng chí Nguyễn Minh Tú - Chủ tịch UBND huyện giải đáp, đưa ra giải pháp thực hiện để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch về phát triển KT-XH đã đề ra trong tháng 10 và cả năm 2020./.

T/h: Quế Chi