Truy cập nội dung luôn

XÓM BẢN KẾT XÃ KIM PHƯỢNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐĐK DÂN TỘC

25-11-2017 09:56

Ngày 04/11 Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Kim Phượng phối hợp với Khu dân cư xóm Bản Kết  tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo UBND xã cùng toàn thể bà con nhân dân trong xóm.

Văn nghệ Ngày hội đại đoàn kết dân tộc khu dân cư xóm Bản Kết xã Kim Phượng

Trong năm qua, Khu dân cư xóm Bản Kết xã Kim Phượng đã có nhiều chuyển biến, tích cực trong việc thực phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, luôn thực hiện tốt các hương ước, quy ước đề ra. Khu dân cư xóm Bản Kết có 89 hộ, trong năm 2017 luôn đoàn kết cùng nhau thực hiện tốt các lĩnh vực như an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định; kinh tế các hộ gia đình từng bước phát triển, các chính sách được triển khai và thực hiện kịp thời. Trong năm, xóm Bản Kết đã vận động nhân dân đóng góp đầy đủ các loại quỹ theo quy định, hiện xóm còn 20 hộ nghèo giảm 3% so với năm trước, xóm có 80/89 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa bằng 89,88%; trong đó có 53 hộ gia đình được cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” 3 năm liên tục giai đoạn 2015 - 2017.  Năm 2018, khu dân cư xóm Bản Kết tiếp tục đồng sức đồng lòng thực hiện tốt các nhiệm vụ, các cuộc vận động, cam kết thi đua đạt kết quả cao nhất.

          Nhân dịp này, Ban mặt trận của thôn cũng đã trao thưởng cho 3 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục và 2 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2017./.