Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Tên thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện

+ Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng/ Phòng Kinh tế;

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng/ Phòng Kinh tế xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế - Hạ tầng/ Phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu bổ sung.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp hoặc trực tuyến tại Phòng Kinh tế - Hạ tầng/ Phòng Kinh tế hoặc qua bưu điện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo Mẫu);

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Bản sao hồ sơ đăng ký chất lượng, bản công bố tiêu chuẩn chất lượng hoặc bản cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.Bản sao hợp lệ các giấy tờ xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp nhãn hiệu hàng hoá cho các sản phẩm rượu. Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công cung cấp cho các cơ sở khác chế biến lại phải có bản sao hợp đồng mua bán giữa hai bên.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 7 Ngày
Lệ phí 700.000 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Công thương cấp huyện
Cơ sở pháp lý

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội;

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP.Danh sách biểu mẫu, tờ khai Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh