Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm rượu

Tên thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ, đại lý bán lẻ sản phẩm rượu
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu cho Phòng Kinh tế- Hạ tầng/ Phòng Kinh tế;

+ Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế- Hạ tầng/ Phòng Kinh tế xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế- Hạ tầng/ Phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu bổ sung.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế- Hạ tầng/ Phòng Kinh tế hoặc qua bưu điện
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh rượu;

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Bản sao Giấy chứng nhận mã số thuế;

- Văn bản giới thiệu, hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;

- Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh (là sở hữu hoặc đồng sở hữu hoặc thuê sử dụng với thời gian tối thiểu là 01 năm);

- Các tài liệu liên quan đến an toàn về phòng cháy chữa cháy (bản cam kết của thương nhân), về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

- Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 7 Ngày
Lệ phí 700.000 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Công thương cấp huyện
Cơ sở pháp lý

- Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội;

- Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/12/2014 của Bộ Công Thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP.