Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Tên thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại.
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Chủ trang trại nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình.

Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ và cấp giấy hẹn cho người đến nộp hồ sơ.

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

+ Bước 3: Trả kết quả tại UBND cấp huyện.
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc trực tuyến tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thành phần số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
 
- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011;
 
- Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đã được cấp trong trường hợp rách, nát.
 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


Thời hạn giải quyết 5 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện
Cơ sở pháp lý
+ Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành.


Danh sách biểu mẫu, tờ khai ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI