Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện
a) Nhà trường gửi trực tiếp 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có thông báo bằng văn bản để nhà trường chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ;
 
b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, nếu đủ điều kiện theo quy định, người có thẩm quyền cấp giấy đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp trong đó nêu rõ ngành được đào tạo. Nếu chưa cấp giấy chứng nhận thì có văn bản thông báo nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích
Thành phần số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
 
a) Tờ trình đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên;
 
b) Bản sao có chứng thực quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập;
 
c) Báo cáo tình hình thực hiện cam kết theo đề án thành lập trường;
 
d) Thuyết minh các điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo:
 
- Danh sách trích ngang cán bộ giảng viên cơ hữu và cán bộ quản lý có xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo;
 
- Đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động đào tạo theo cam kết; thống kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo chung toàn trường, số lượng và diện tích giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm, các loại máy móc thiết bị, giáo trình, tài liệu, sách phục vụ hoạt động giáo dục có xác nhận của Sở Giáo dục và Đào tạo;
 
- Nguồn lực tài chính theo quy định để bảo đảm duy trì và phát triển hoạt động giáo dục nghề nghiệp;
 
- Dự kiến chỉ tiêu và kế hoạch tuyển sinh;
 
- Chương trình đào tạo và giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tậptheoquy định.
 
đ) Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của trường.
 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 10 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Tên nhóm thủ tục hành chính Giáo dục quốc dân và khác
Cơ sở pháp lý
- Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.