Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

Tên thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Cơ quan thực hiện Sở Giáo dục và Đào tạo
Trình tự thực hiện
+ Cá nhân thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
+ Cá nhân có thể đăng ký trực tuyến qua cổng thông tin điện tử Sở GDĐT tại địa chỉ: thainguyen.edu vào mục đăng ký thông tin cấp bản sao bằng tốt nghiệp và nộp tiền qua tài khoản: 390.10.00.097692.8
 
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả (trừ trường hợp nhận qua đường bưu điện và đăng ký trực tuyến).
 
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì viết Phiếu hướng dẫn làm lại hồ sơ (trường hợp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích thì viết phiếu hướng dẫn và gửi trả hồ sơ).
 
- Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, kiểm tra tính hợp pháp của việc yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ, đối chiếu với sổ gốc để cấp bản sao;
 
- Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
+ Trường hợp nhận trực tiếp người nhận kết quả phải mang theo Phiếu nhận hồ sơ; trường hợp mất Phiếu nhận hồ sơ thì phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.
Cách thức thực hiện - Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên; - Qua dịch vụ bưu chính công ích. - Trực tuyến qua cổng TTĐT
Thành phần số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
 
+  Người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc phải xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng để người tiếp nhận hồ sơ kiểm tra.
 
+ Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc không phải là người được cấp bản chính thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh quan hệ với người được cấp bản chính văn bằng, chứng chỉ.
 
+ Trường hợp người yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc gửi yêu cầu qua bưu điện thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, 01 (một) phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận cho cơ quan, cơ sở giáo dục cấp bản sao.
 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 1 Ngày
Lệ phí 30.000 dong
Phí 30.000 dong
Tên cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo
Tên nhóm thủ tục hành chính Văn bằng, chứng chỉ
Cơ sở pháp lý
- Thông tư số 19/2015/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân;
 
- Quy định liên sở số 667/LS/GDĐT-TC ngày 30/5/2006 của liên sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính tỉnh Thái Nguyên.
Danh sách biểu mẫu, tờ khai PHIẾU YÊU CẦU CẤP BẢN SAO BẰNG TỐT NGHIỆP