Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Tên thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện
a) Đối với cá nhân, tổ chức
 
- Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình tự lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc  đến Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện để được cung cấp hồ sơ, tư vấn hướng dẫn lập các giấy tờ có trong thành phần hồ sơ, yêu cầu hoặc điều kiện (nếu có yêu cầu).
 
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
 
- Nhận phiếu hẹn trả kết quả.
 
- Nhận kết quả và nộp lệ phí tại Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện
 
b) Đối với Phòng Tài chính Kế hoạch cấp huyện
 
- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ của cá nhân, đại diện hộ gia đình từ bộ phận một cửa của UBND cấp huyện chuyển đến.
 
- Trả kết quả giải quyết cho cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình về bộ phận một cửa của UBND cấp huyện .

Cách thức thực hiện Trực tuyến hoặc trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh do bị mất(theo mẫu)

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân, Sổ hộ khẩu hoặc Giấy đăng ký tạm trú của cá nhân xin đăng ký cấp lại

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).


Thời hạn giải quyết 5 Ngày
Lệ phí 20.000 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Kế hoạch và Đầu tư cấp huyện
Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2011 của Quốc hội khóa XIII

- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 về đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 về Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 về quy định mức thu, chế độ thu nộp quản lý và sửa dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh cá thể, phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

- Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 ban hành hệ thống kinh doanh của Việt Nam

- Quyết định 1520/QĐ-UBND ngày 30/06/2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc công bố Bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện của các ngành: Nội vụ, Kế hoạch đầu tư, Thanh tra, Giáo dục và đào tạo, Xây dựng(Lần 1) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên


Danh sách biểu mẫu, tờ khai Giấy đề nghị cấp lại đăng ký kinh doanh