Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng

Tên thủ tục Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn xây dựng và nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 
Bước 2:  Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận
 
- Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp huyện;
 
Bước 3:  Nhận kết quả tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp và trực tuyến tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện về UBND cấp huyện hoặc gửi qua đường bưu điện.
Thành phần số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị cấp phép khai thác;
- Hồ sơ thiết kế khai thác, tận dụng, tận thu.
 
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 10 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND cấp huyện
Tên nhóm thủ tục hành chính Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp huyện
Cơ sở pháp lý
- Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.Danh sách biểu mẫu, tờ khai Giấy đề nghị cấp phép khai thác
Hồ sơ thiết kế khai thác, tận dụng, tận thu