Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận xã cùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (xã thuộc Chương trình 135)

Tên thủ tục Cấp giấy chứng nhận xã cùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn (xã thuộc Chương trình 135)
Cơ quan thực hiện UBND xã, phường
Trình tự thực hiện
Bước 1: Đối tượng nộp hồ sơ cho Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện (thị xã)
Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và xã hội huyện (thị xã) xem xét và giải quyết

 


Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại UBND cấp xã
Thành phần số lượng hồ sơ
Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận xã vùng III (xã thuộc Chương trình 135) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã
- Sổ hộ khẩu gia đình
Số bộ hồ sơ: 1 bộThời hạn giải quyết 1 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND xã, phường
Tên nhóm thủ tục hành chính Nội vụ cấp xã
Cơ sở pháp lý

Quyết định 135/1998/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa do Thủ tướng Chính Phủ ban hành