Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Báo giảm trợ cấp xã hội, người có công

Tên thủ tục Báo giảm trợ cấp xã hội, người có công
Cơ quan thực hiện UBND Xã Sơn Phú
Trình tự thực hiện
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Thành phần số lượng hồ sơ

* Thành phần hố sơ:

* Số lượng hồ sơ: 01 Bộ.


Thời hạn giải quyết 10 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND Xã Sơn Phú
Tên nhóm thủ tục hành chính Lao động - TB&XH cấp xã
Cơ sở pháp lý