Truy cập nội dung luôn

Thủ tục: Cấp giấy chuyển hộ khẩu

Tên thủ tục Cấp giấy chuyển hộ khẩu
Cơ quan thực hiện UBND xã, phường
Trình tự thực hiện
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
 
Bước 2: Công dân nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn để làm thủ tục cấp giấy chuyển hộ khẩu. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ đối chiếu với các quy định của pháp luật về cư trú:
 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
 
+ Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.
 
+ Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.
 
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
 
Bước 3: Nhận kết quả: Người nhận kết quả đưa giấy biên nhận, cán bộ đăng ký giao giấy chuyển hộ khẩu và hồ sơ cho người đến nhận kết quả và yêu cầu người nhận kết quả ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu.
 
          Thời gian trả kết quả: theo ngày hẹn trên giấy biên nhận.

Cách thức thực hiện trực tiếp tại trụ sở Công an cấp xã.
Thành phần số lượng hồ sơ
Thành phần hồ sơ
a) Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (HK02)
 
b) Sổ hộ khẩu (hoặc sổ hộ khẩu gia đình, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể đã được cấp trước đây).
 
Số bộ hồ sơ 01 (một) bộ.

Thời hạn giải quyết 3 Ngày
Lệ phí 0 dong
Phí 0 dong
Tên cơ quan UBND xã, phường
Tên nhóm thủ tục hành chính Công an cấp xã
Cơ sở pháp lý
Luật 81/2006/QH11
Luật 36/2013/QH13
Nghị định 31/2014/NĐ-CP
Thông tư 36/2014/TT-BCA
Thông tư 35/2014/TT-BCA