Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 3 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện UBND cấp huyện
2 Mức độ 3 Cấp mới, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường đối với chương trình trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo
3 Mức độ 2 Cấp phép di dời công trình UBND cấp huyện
4 Mức độ 3 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo
5 Mức độ 2 Cấp phép hoạt động trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập UBND cấp huyện
6 Mức độ 2 Cấp phép hoạt động đối với trường mầm non UBND cấp huyện
7 Mức độ 2 Cấp phép hoạt động đối với trường tiểu học UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Cấp phép hoạt động đối với trường trung học cơ sở UBND cấp huyện
9 Mức độ 3 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng UBND cấp huyện
10 Mức độ 3 Cấp phép khai thác tận dụng tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn UBND cấp huyện