Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Áp dụng biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND xã, phường
2 Mức độ 2 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. UBND cấp huyện
4 Mức độ 2 Báo giảm trợ cấp xã hội, người có công UBND Xã Sơn Phú
5 Mức độ 2 Bầu hòa giải viên UBND xã, phường
6 Mức độ 2 Bầu tổ trưởng tổ hòa giải UBND xã, phường
7 Mức độ 3 Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bổ túc trung học cơ sở từ sổ gốc UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND xã, phường
9 Mức độ 3 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực UBND cấp huyện
10 Mức độ 3 Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND cấp huyện
11 Mức độ 3 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch UBND xã, phường
12 Mức độ 2 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND xã, phường
13 Mức độ 3 Cấp bản sao từ sổ gốc UBND cấp huyện
14 Mức độ 4 Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Mức độ 3 Cấp Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở UBND cấp huyện
16 Mức độ 2 Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài UBND cấp huyện
17 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học, trường trung học và Trung tâm giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục và Đào tạo
18 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm UBND cấp huyện
19 Mức độ 2 Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm UBND xã, phường
20 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại UBND cấp huyện