Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 3 Thay đổi tên, trụ sở, giám đốc, quy chế hoạt động của cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của UBND cấp huyện UBND cấp huyện
2 Mức độ 3 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy UBND cấp huyện
3 Mức độ 2 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tích cho người chưa đủ 14 tuổi UBND xã, phường
4 Mức độ 2 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc UBND cấp huyện
5 Mức độ 2 Thôi làm hòa giải viên (cấp xã) UBND xã, phường
6 Mức độ 2 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã, phường
7 Mức độ 2 Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã UBND xã, phường
8 Mức độ 2 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích với trẻ em UBND xã, phường
9 Mức độ 2 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Huyện Võ Nhai
10 Mức độ 2 Thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành UBND cấp huyện
11 Mức độ 2 Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc UBND xã, phường
12 Mức độ 2 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Huyện Võ Nhai
13 Mức độ 2 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung UBND xã, phường
14 Mức độ 2 Thông báo địa điểm kinh doanh (đối với hộ kinh doanh buôn bán kinh doanh lưu động được phép kinh doanh ngoài địa điểm đã đăng ký) UBND cấp huyện
15 Mức độ 3 Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện. UBND cấp huyện
16 Mức độ 2 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) UBND cấp huyện
17 Mức độ 2 Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. UBND cấp huyện
19 Mức độ 2 Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. UBND cấp huyện
20 Mức độ 2 Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) UBND xã, phường
21 Mức độ 2 Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật (cấp xã) UBND xã, phường
22 Mức độ 2 Thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. UBND xã, phường
23 Mức độ 2 Thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi. UBND xã, phường
24 Mức độ 2 Thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế. UBND xã, phường
25 Mức độ 2 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND Xã Bảo Cường
26 Mức độ 3 Thừa kế quyển sử dụng đất UBND cấp huyện
27 Mức độ 2 Thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải (cấp huyện) UBND cấp huyện
28 Mức độ 2 Thực hiện hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). UBND xã, phường
29 Mức độ 2 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã, phường
30 Mức độ 2 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND cấp huyện