Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 2 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã UBND xã, phường
2 Mức độ 2 Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác UBND xã, phường
3 Mức độ 3 Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Sở Giáo dục và Đào tạo
4 Mức độ 3 Điều chỉnh giấy phép xây dựng UBND cấp huyện
5 Mức độ 2 Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu UBND xã, phường
6 Mức độ 3 Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Sở Giáo dục và Đào tạo
7 Mức độ 2 Điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối với các đối tượng bảo trợ xã hội (bao gồm cả người khuyết tật, người khuyết tật mang thai nuôi con dưới 36 tháng tuổi). UBND xã, phường
8 Mức độ 2 Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp. UBND cấp huyện
9 Mức độ 2 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. UBND cấp huyện
10 Mức độ 2 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình UBND cấp huyện
11 Mức độ 2 Đổi, cấp lại giấy xác nhận khuyết tật UBND xã, phường