Truy cập nội dung luôn
STT Mức độ DVC Tên thủ tục Tên cơ quan
1 Mức độ 3 Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở chăm sóc người khuyết tật; cơ sở chăm sóc người cao tuổi thuộc trách nhiệm quản lý của cấp huyện UBND cấp huyện
2 Mức độ 3 Cấp mới, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường và ngoài nhà trường đối với chương trình trung học phổ thông Sở Giáo dục và Đào tạo
3 Mức độ 2 Cấp phép di dời công trình UBND cấp huyện
4 Mức độ 3 Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Sở Giáo dục và Đào tạo
5 Mức độ 2 Cấp phép hoạt động trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ dân lập UBND cấp huyện
6 Mức độ 2 Cấp phép hoạt động đối với trường mầm non UBND cấp huyện
7 Mức độ 2 Cấp phép hoạt động đối với trường tiểu học UBND cấp huyện
8 Mức độ 2 Cấp phép hoạt động đối với trường trung học cơ sở UBND cấp huyện
9 Mức độ 3 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng UBND cấp huyện
10 Mức độ 3 Cấp phép khai thác tận dụng tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp quý hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn UBND cấp huyện
11 Mức độ 3 Cấp phép xây dựng có thời hạn UBND cấp huyện
12 Mức độ 2 Cấp phép xây dựng công trình quảng cáo UBND cấp huyện
13 Mức độ 3 Cấp phép xây dựng công trình sửa chữa, cải tạo UBND cấp huyện
14 Mức độ 2 Cấp phép xây dựng công trình tín ngưỡng UBND cấp huyện
15 Mức độ 2 Cấp phép, gia hạn giấy phép dạy thêm cấp tiểu học và trung học cơ sở UBND cấp huyện
16 Mức độ 2 Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND cấp huyện
17 Mức độ 3 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh UBND cấp huyện
18 Mức độ 2 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND xã, phường
19 Mức độ 3 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại. UBND cấp huyện
20 Mức độ 3 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. UBND cấp huyện
21 Mức độ 2 Cấp đổi sổ hộ khẩu UBND xã, phường
22 Mức độ 3 Cấp, gia hạn giấy phép dạy thêm, học thêm trong nhà trường UBND cấp huyện
23 Mức độ 2 Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện UBND cấp huyện
24 Mức độ 2 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Huyện Võ Nhai
25 Mức độ 2 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND cấp huyện
26 Mức độ 2 Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em UBND xã, phường
27 Mức độ 3 Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh UBND cấp huyện
28 Mức độ 2 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh UBND cấp huyện
29 Mức độ 2 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở UBND cấp huyện
30 Mức độ 2 Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo UBND cấp huyện